วันเสาร์ที่ 22 มิถุนายน พ.ศ. 2556

Assignment 2 : Word roots and affixes
root คือ รากศัพท์ หรือส่วนที่สื่อความหมายหลักของคำอาจอยู่ที่ตำแหน่งใดของคำก็ได้  ขอแบ่งรากศัพท์เป็น 2 ประเภท 

1. รากศัพท์ที่มาจากภาษากรีกหรือละติน ประเภทนี้มักมี prefix หรือ suffix มาประกอบจึงจะเกิดเป็นคำที่มีความหมายในภาษาอังกฤษ เช่น 

รากศัพท์ -vis- เราคงไม่เคยเห็นมันอยู่ลอยๆ เป็นคำศัพท์ที่ใช้ในประโยคทั่วๆ ไป
-vis- เมื่อไปประกอบกับ prefix หรือ suffix ความหมายจะเกี่ยวกับการดู การมอง การเห็น

root          meaning           examples
-vis-           see                     vision (การมองเห็น), television (โทรทัศน์), visible (สามารถมองเห็นได้)

ลองเปรียบเทียบกับภาษาไทย เผื่อจะเข้าใจมากขึ้น -vis- ก็เหมือนคำว่า "ทัศน์" ซึ่งไม่อยู่โดดๆ (ยกเว้นเป็นชื่อคน) จะต้องเอาไปประกอบกับส่วนของคำอื่นๆ ซึ่ง "ทัศน์" สื่อความหมายเกี่ยวกับ การมอง การเห็น ตัวอย่างเช่น วิสัยทัศน์ ทัศนะ ทัศนวิสัย ทัศนียภาพ เป็นต้น  เป็นไงคะ เป๊ะเลยไหม เหมือนกับ -vis- เลย กระจ่างขึ้นไหมคะ

2. คำศัพท์ทั่วไปที่มีความหมายสมบูรณ์ในตัวเอง เช่น frog, coffee, web, eat เป็นต้น

จำตัวอย่าง root ในหนังสือได้หรือเปล่า ทวนกันหน่อย
aquarium, aquatic                  --> aqua (น้ำ)
hydroelectric, dehydrate        --> hydr, hydro (น้ำ)
biology, biotechnology           --> bio (ชีวิต,สิ่งมีชีวิต)
barometer, speedometer       --> metr, meter (การวัด)
thermal, thermometer           --> therm (ความร้อน)
emit, transmission                  --> mit, miss (ส่ง, แพร่)
portable, export                    --> port (ถือ, ขนส่ง)
telescope, microscope           --> scop (การมองเห็น)
audible, audio                        --> aud (เสียง)

การวิเคราะห์คำศัพท์ บางทีก็ทำให้เราเห็นที่มาของคำศัพท์นั้นชัดเจนขึ้นลองนึกถึงอาชีพ 2 อาชีพ waiter กับ secretary

คำว่า waiter ที่แปลว่า พนักงานเสิร์ฟ เด็กๆ ดูตัวคำศัพท์ดีดี waiter มาจากคำว่า wait (รอคอย) แล้วเติม -er (suffix ที่เติมแล้วหมายถึงคน) รวมกันเสร็จสรรพ คือ คนที่รอคอย นึกถึงพนักงานเสิร์ฟที่ยืนรอเราสั่งอาหาร เหมาะสมสำหรับคำว่า waiter เลยใช่ไหม 

ขอออกนอกเรื่องอีกนิดคำว่า "บ๋อย" ที่เราเรียกกัน น่าจะมาจากคำว่า boy ที่ฝรั่งใช้เรียกพนักงานเสิร์ฟที่เป็นผู้ชาย แล้วเพี้ยนมาเป็น "บ๋อย" ฮาดีเหมือนกันพี่ไทย

อีกหนึ่งอาชีพคือ secretary (เลขานุการ) มาจากคำว่า secret (ความลับ) บวก -ary (suffix) อาชีพเลขาก็ไปกันได้กับผู้กุมความลับของเจ้านายใช่ไหมหล่ะคะ

อุปสรรค (prefix) อุปสรรค (Prefix) คือหน่วยที่เล็กที่สุดของความหมายในภาษา  และ  ไม่สามารถอยู่ลำพังได้  เป็นส่วนที่เติมหน้ารากศัพท์ (root or stem) เพื่อเพิ่มหรือเปลี่ยนความหมายของรากศัพท์นั้น โดยจะไม่เปลี่ยนหน้าที่ของรากศัพท์  ดังนั้นคำที่เกิดขึ้นใหม่ส่วนใหญ่จะมีหน้าที่เหมือนเดิมแต่มีความหมายเพิ่มเติมหรือเปลี่ยนไป เช่น
-  เปลี่ยนไปในทางตรงกันข้าม
-  เปลี่ยนไปในทางที่ไม่ดี   ดีขึ้น   แย่ลง
หรืออาจจะเติมหน้ารากศัพท์เพื่อ บอกทัศนคติ ตำแหน่งที่ตั้ง ลำดับที่ จำนวน    
อุปสรรคที่สำคัญมีดังนี้
1.   อุปสรรค  (Prefixes)  ที่มีความหมายในเชิงปฏิเสธ  "No" หรือ "Not" เช่น
อุปสรรค          ความหมาย                  ตัวอย่างคำ
un                    not                               unfair
in                     not                               inconvenient
im                    not                               impossible
2.   อุปสรรค  (Prefixes)  สถานที่   ตำแหน่ง  (Placement)  เช่น
อุปสรรค          ความหมาย                  ตัวอย่างคำ
inter                 among                         international
ex                    out                               exclude
sub                   under                           subtitle
3.    อุปสรรค  (Prefixes)  ที่มีความหมายเกี่ยวข้องกับเวลา  (Time)  เช่น
อุปสรรค          ความหมาย                  ตัวอย่างคำ
pre                   first                              pre-school
pro                   for,  before                   pro-America
post                  after                             post-graduate
4.     อุปสรรค  (Prefixes)  ที่มีความหมายเกี่ยวข้องกับจำนวนเลข  (Number)  เช่น
อุปสรรค          ความหมาย                  ตัวอย่างคำ
tri                     three                            tri angular
uni                   one                              unify
Example
อุปสรรค(prefix)  +
รากศัพท์ (Root)
=       คำใหม่(New word)
1. fore - (ก่อน)   +
tell (บอก)
=   foretell (ทำนาย)
2. miss - (ผิด)     +
lead (นำ)
=   mislead (นำไปในทางที่ผิด)
3. en (ทำให้)       +
danger (อันตราย)
=   endanger (ทำให้เป็นภัย)
4. contra (ต่อต้าน,ปะทะ) +
dict (พูด)
=   contradict (ปฏิเสธ)
5. over (เหนื่อย)   +
head (ศีรษะ)
=  overhead (เหนือศีรษะ)

ปัจจัย (Suffix)    ปัจจัยคือส่วนที่เติมหลังรากศัพท์มักจะเปลี่ยนความหมายและหน้าที่ของคำด้วย  หรือเป็นส่วนหนึ่งของคำที่อยู่ข้างหลังคำหลัก (Base words)  หรือรากศัพท์  (Roots)  โดยทั่วไป  ปัจจัย  (Suffixes)  ช่วยชี้แนะชนิดของคำ  (Parts of speech)  เช่นการเติมปัจจัย  -er ,  -ist ,  -or  หลังคำหลัก  และทำให้คำหลัก (Base words)  เปลี่ยนชนิดของคำเป็นคำนาม
ประเภทของปัจจัย  (Suffixes)  สรุปได้ดังนี้
1.    ปัจจัยที่ทำให้กริยาเป็นคำนาม  คือ  ปัจจัยที่เติมหลังคำกริยา  แล้วเปลี่ยนคำหลักเป็นชนิดของคำนาม  เช่น
ปัจจัย               ตัวอย่างคำ                   ความหมาย                           
ation                combine                       combination
ment                payment                       payment
er                     paint                            painter
al                     propose                                    proposal
2.    ปัจจัยที่ทำให้คุณศัพท์เป็นคำนาม  คือ  ปัจจัยที่เติมหลังคำคุณศัพท์  แล้วเปลี่ยนเป็น
ชนิดของคำนาม  เช่น
ปัจจัย               ตัวอย่างคำ                   ความหมาย   
ness                 kind                             kindness
ce                     absent                          absence
ism                   human                         humanism
3.    ปัจจัยที่ทำให้คำนามเป็นคุณศัพท์  คือ  ปัจจัยที่เติมหลังคำนาม  แล้วเปลี่ยนเป็นชนิด
ของคำศัพท์  เช่น
ปัจจัย               ตัวอย่างคำ                   ความหมาย   
ful                    success                                    successful
ish                    selfish                          selfish
4.    ปัจจัยที่ทำให้คำกริยาเป็นคุณศัพท์  คือ  ปัจจัยที่เติมหลังคำกริยา  แล้วเปลี่ยนเป็นชนิดของคำคุณศัพท์  เช่น
ปัจจัย               ตัวอย่างคำ                   ความหมาย   
ing                   amuse                          amusing
able                  remark                         remarkable
ive                   creat                             creative
1.             ปัจจัยที่ทำให้คุณศัพท์เป็นกริยาวิเศษณ์  คือ  ปัจจัยที่เติมหลังคำคุณศัพท์  แล้วเปลี่ยนเป็นชนิดของคำกริยาวิเศษณ์    เช่น
ปัจจัย
               ตัวอย่างคำ                   ความหมาย   
ly
                     private                         privately

2.             ปัจจัยที่ทำให้คุณศัพท์เป็นกริยา คือ  ปัจจัยที่เติมหลังคำคุณศัพท์  แล้วเปลี่ยนเป็นชนิด ของคำกริยา  เช่น
ปัจจัย
               ตัวอย่างคำ                   ความหมาย   
ize
                    civil                             civilize
en
                    bright                           brighten


  ตัวอย่างเช่น
คำ(Word )        +
ปัจจัย (Suffix)
คำใหม่(New word)
1.kind (adj)      +
ness
=  kindness (noun)
2. assist (verb) +
ant
=  assistant (noun)
3.danger (noun)+
ous
          =  dangerous (adjective)
4. use (verb)    +
ful
 =  useful(adjective)
5. instant (noun)+
ly
  =  instantly (adverb)

ตัวอย่างการวิเคราะห์หน่วยคำที่ประกอบอยู่ในคำศัพท์

 1. Oxygen is an invisible gas.
Definition = cannot be seen
Prefix = in
Root= vis
Suffix= ible
Part of speech= adj
 2. Barbara talks incessantly.
Definition =without stopping, constantly
Prefix =in   
Root = cess 
Suffix = ant
Suffix = ly  
Part of speech = adverb
 3. The school board allocated some money for the purchase of computer equipment.
Definition = to distribute for a specific purpose
Prefix = al   
Root = loc  
Suffix = ate 
Suffix = ed 
Part of speech = verb
 4. There are laws against indecent behavior.
Definition = not conforming to standards, not appropriate
Prefix = in  
Root = dec  
Suffix = ent
Part of speech = adj.
5. Ever since he was sick, Vincent's hair has looked flat and lusterless.
Definition = without shine, dull      
Root = lust  
Suffix = less
Part of speech = adj.
6. Yoko is reading a nonfiction book.
Definition = literature that is based on fact, not fiction
Prefix = non
Root = fict  
Suffix = ion
Part of speech = noun
7. It finally occurred to Sam that the more he studied the better grade he received.
Definition = to come to mind, happen
Prefix = oc  
Root = curr 
Suffix = ed 
Part of speech = verb
8. Some products have disclaimers written on their packages.
Definition = a denial of legal responsibilities and demands
Prefix  = dis
Root  = claim
Suffix = er  
Part of speech = plural noun
9. Carlos placed the camera on a tripod.
Definition = a three - legged stand  
Prefix = tri  
Root = pod 
Part of speech = noun
10. Katrina was readmitted to school after a year off.
Definition = allowed in again         
Prefix = re  
Prefix = ad  
Root = mit  
Suffix = ed 
Part of speech = verbWord
Part of Speech
Prefix
Root
Suffix
1.active
adjective
-
act
-ive
2.elderly
adjective
-
elder
-ly
3.pumping
noun
-
pump
-ing
4.explaining
verb
-
explain
-ing
5.discussing
verb
-
discuss
-ing
6.unpleasant
adjective
un-
pleas
-ant
7.learning
noun
-
learn
-ing
8.putting
verb
-
putt
-ing
9.friendly
adjective
-
friend
-ly
10.conversation
noun
-
convers
-ation
11.important
adjective
im-
port
-ant
12.hypertension
noun
hyper-
tens
-ion
13.immediately
adverb
im-
mediate
-ly
14.observation
noun
-
observ
-ation
15.admitting
verb
-
admit
-ing
16.handing
Noun,verb
-
hand
-ing
17.expression
noun
-
express
-ion
18.incoming
adjective
in-
com
-ing
19.information
noun
in-
form
-ation
20.institution
noun
in-
stitut
-ion

ไม่มีความคิดเห็น:

แสดงความคิดเห็น